Den matek, významné matky a ženy regionu

Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. Za zakladatelku je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové. V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.

Tradičně obdarovávají děti své maminky ručně vyrobenými dárky nebo básničkami, avšak vlastním matkám i matkám ve svém okolí přejí i dospělí.

Kořeny Dne matek lze přesto vypátrat mnohem hlouběji, než na počátku 20. Století. Například v římské oslavě mateřství, která připadala na první březnový den. Dalším projevem byl od šestnáctého století tzv. Mothering Sunday. Šlo o křesťanský svátek, kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu. Sloužící tehdy dostávali den volna, aby mohli navštívit svůj domovský kostel (mothering church), jinými slovy místo, odkud pocházeli a kde žily jejich matky a rodiny. Mladší lidé cestou trhali květiny, které přinesli buď do kostela, nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto časové vymezení svátku a dnes v tento den slaví tradiční, světský svátek matek.

Za významné ženy regionu lze považovat například Magdalenu Dobomilu Rettigovou, kněžnu Vilemínu z Auerspergu či Evu Urbanovou. Z Nepomuku pochází také režisérka Marie Poledňáková.

Fotografie

Videokurz

Sdílej: