Kurzy

Rozpis a náplň kurzů:

1) Vánoce v české lidové tradici

  • Odborná částseminář (rozsah 2×60 minut): V rámci semináře budou představeny Vánoce a jejich význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje) ve vztahu k jižnímu Plzeňsku.
  • Praktická část workshop (rozsah 4×60 minut): vánoční zvyky a obyčeje (výroba ozdob, betlemářská tradice s důrazem na Skašovské hračkářství, výroba tojického betlému – který bude následně umístěn do kapličky).

2) Masopust a další výroční obyčeje našich předků

  • Odborná část – seminář (rozsah 2×60 minut): V rámci semináře by měl být představen Masopust a jeho význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje), se zvláštním důrazem k našemu regionu.
  • Praktická část – workshop (rozsah 4×60 minut): Výroba masek a doplňků (ozdoby z korálků apod.).

3) Velikonoce v české lidové tradici

  • Odborná část – seminář (rozsah 2×60 minut): V rámci semináře by měly být představeny Velikonoce a jejich význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje) ve vztahu k jižnímu Plzeňsku.
  • Praktická část – workshop (rozsah 4×60 minut): Zdobení vajíček (různé techniky – drátkování, malování, namáčení apod., pletení pomlázek a další tradice Velikonoc)

4) Staročeské poutě a jejich význam pro region

  • Odborná část – seminář (rozsah 2×60 minut) – Historie poutí, tradice poutí se zvláštním důrazem na region (Svatojánské, Svatovojtěšské poutě), tradiční pokrmy o poutích, patroni regionu: svatý Vojtěch, svatý Jan Nepomucký a tojický sv. Vavřinec (zasvěcení kaple).
  • Praktická část – workshop (rozsah 4×60 minut): procesí ke svatému Vojtěchu do Vrčeně, po cestě duchovní pojednání a význam poutí (obnova předválečné tradice), výroba upomínkových předmětů dle historických tradic (štěstíčka, sladkosti apod.).

5) Den matek, významné matky a ženy regionu

  • Odborná část – seminář (rozsah 2×60 minut): Historie Dne matek (i v širším kontextu zaměřeném na ženy – např. velké ženy v dějinách národa, ženy coby osobnosti regionu /Rettigová, Vilemína z Auerspergu, Eva Urbanová apod./, kuchařské knihy jako obraz života našich předků atd.)
  • Praktická část – workshop (rozsah 4×60 minut) – rukodělná výroba ve vztahu ke Dni matek, výroba tradičních dárků ke Dni matek, ukázka krajkování, představení krajek.
Sdílej: