Oživme tradice venkova

MEZI KOPCI o.s. – projekt „Oživme tradice venkova“

Vzdělávací subjekt: OS Pod Zelenou Horou

Podpořeno v rámci Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader.

Malebná obec Tojice na jižním Plzeňsku

Malebná obec Tojice na jižním Plzeňsku

Často slýcháme, že jižní Plzeňsko je oblast, kde se vůbec nic neděje a nikomu to nevadí, kde tradice zanikly a nové nevznikají. Protože se naše sdružení mimo jiné zabývá dokumentací a propagací kulturních i společenských akcí regionu, rozhodně tento většinový povrchní názor nesdílíme.
Víme, že je to oblast, kde každá vesnička téměř bez výjimky vydatně dýchá, dodržuje staré a rozvíjí nové aktivity, a smyslem našeho projektu, podpořeného v rámci Programu rozvoje venkova – OSA IV. Leader prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku, bylo tyto prvky zmapovat, představit, připomenout i uchovat dalším pokolením.
Jednotlivé kurzy-workshopy, pořádané od prosince 2012 do května 2013 na obecním úřadu v Tojicích, tak kopírovaly významné svátky (Vánoce, Masopust, Velikonoce, Pouť, Den Matek) a došlo na nich nejen k představení historie a zvyklostí, ale především k rukodělné tvorbě výrobků pod vedením zkušené lektorky, spojených s daným obdobím.
Náš projekt byl v základu určen jednak pro drobné řemeslníky – podnikatele území MAS, kteří by mohli být jakousi hybnou silou v rámci tohoto projektu a hlavně pomáhali implementovat získané zkušeností do běžné praxe, a poté rovněž pro starosty a další představitele jednotlivých vsí – kteří jsou povětšinou rovněž i zástupci místních spolků – nejčastěji Sdružení dobrovolných hasičů – organizace, která na malých vsích organizuje nejvíce kulturních a společenských akcí. Cílem tohoto projektu je proto zároveň snaha o vytvoření podmínek pro realizaci souvisejících a rozvíjejících projektů, které budou mít na místní ekonomiku pozitivní dopad.
Primárním cílem tohoto projektu je vzdělávání a informování představitelů obcí a hospodářských subjektů, které působí na venkově v rámci aktivit podporovaných v PRV a to zejména ochranou a rozvojem kulturního dědictví venkova a podporou zakládání podniků a jejich rozvojem.

Sdílej: